Een uit vyf boere wil afskaal, plase verkoop

Navorser ondersoek produsente se toekomsplanne
Een uit elke vyf van die produsente wat aan 'n studie in Suid-Afrika deelgeneem het, sê hulle beplan om binne die volgende dekade uit die boerdery te tree.
Jorisna Bonthuys
Wie is die produsente wat na alle waarskynlikheid binne die volgende dekade uit die boerdery sal tree? Watter faktore het die grootste invloed op hul besluite in hierdie opsig? En ...