Woord van die week

Sanet de Waal
sito-sito (si-to-si-to) bw. (‹Lat. cito, “vinnig”) 1 Gou-gou, of sonder omhaal: Iets sito-sito afhandel, opruim. ˜ En nou, so waar, ná twee weke, herken hy ons sommer ...