Swakop-skool onderskei tussen ontgroening en oriëntering

Yandi Du Plessis
Adam Hartman op Swakopmund – Karakterbou, dissipline en akademiese prestasie word as agtenswaardige uitkomste vir die oriëntasie van nuwe leerlinge beskou, terwyl praktyke wat f ...