15 March 2019 | Menings

Woord van die Week

square s.nw. (geselstaal; neerhalend of kwetsend) (Eng.) Iemand wat rigied, saai en uit pas met moderne tendense is: “Wat weet 'n hipster wat 'n square nie weet nie?” (E. Leroux: Mugu, s.j., 27). Toe hy aanstap, roep sy: “Maar hoor, jy's 'n ou square!” Hy swaai op sy hak, byt haar toe: “Wat is die teenoorgestelde van square? Moet ek jou 'n ronde nul noem?”

(J. Rabie: Klipwieg, 1970,105).

spytoptant s.nw., spytoptante. ('ndl. spijt en Eng. optant “iem. wat 'n keuse uitoefen”) Iemand wat 'n opsie uitoefen waaroor hy of sy later spyt kry.Verskaf deur die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT).

www.wat.co.za