RDP tree op in Caprivi

geDie Rally for Democracy and Progress (RDP) het die afgelope naweek sy verkiesingsveldtog in die Sibbinda-kiesafdeling in Caprivi voortgesit met ?n politieke vergadering wat deur mnr. Rudolph Kamburona, die RDP se sekretaris vir landbou en lid van die uitvoerende komitee, toegespreek is.

In sy rede het Kamborona skerp te velde getrek teen die stygende werkloosheidvlak van 52 persent; die vervalle mediese infrastruktuur en swak dienslewering asook ontoepaslike en swak onderwysstelsel wat meebring dat duisende jong mense op straat beland sonder enige hoop op hul toekoms. Hy het ook sy misnoeë uitgespreek oor die tendens van leiers wat buitelandse beurse vir hul eie kinders toe-eien.

Die vermorsing van staatsbronne en die gevolglike endemiese en geïnstitusionaliseerde voorkoms van korrupsie het eweneens in sy visier beland.

?Tot nou toe is Namibië gekategoriseer as een van die mees korrupte lande ter wêreld. Korrupsie verhinder dienslewering aan die meerderheid van die armes in die land,? het Kamborona gesê.

?Vir ons deelnemende demokrasie om te floreer, glo die RDP dat die veld vir politieke debat vir alle burgers gelyk moet wees. Daarom is die party ten volle verbind tot die beginsel van ?n veelparty demokrasie.?

In sy verkiesingsmanifes vir die Sibbinda-kiesafdeling staan die RDP gelyke geleenthede ongeag ras, godsdienstige oortuiging of politieke affiliasie voor; dit sal alle moontlike weë ondersoek om werkskepping te bewerkstellig; streef na die bemagtiging van vroue en die jeug en steun die ontwikkeling van die jeug. Voorts sal die party onderwysgeleenthede help skep, werk aan ekonomiese groei en ontwikkeling asook die ontwikkeling van die paaie-infrastruktuur en die opgradering van bestaande vervalle paaie, het Kamborona bygevoeg.

Hy het opnuut sy party se standpunt herhaal dat die Swapo-party sy visie en rigting verloor het.

?In plaas daarvan om die nasie en die land in die regte rigting van maatskaplike opheffing, ekonomiese ontwikkeling en vooruitstrewendheid te lei, het die Swapo leierskap behep geraak met selfverrykingskemas deur onder meer N$650 miljoen van die GIPF, N$100 miljoen van die ODC, N$30 miljoen van die SSC, N$120 miljoen van die Ministerie van Finansies deur die Teko- trio en meer onlangs N$20 miljoen se toilette in die Omusatistreek te steel.

?Stel u net voor as al bogenoemde bedrae aangewend kon gewees het om armoede in die landelike gebiede te verlig,? het Kamborona gesê.

Kategorie: