Premier van Noord-Kaap besoek Karas-streek

SUID-AFRIKA se premier van die Noord-Kaap, me. Elizabeth Dipuo Peters, en 'n dertiental afvaardiging lê vandag besoek in Namibië se Karas-streek af.
Die besoek spruit uit 'n tweelingooreenkoms wat in 1999 tussen die Karas-streek en die Noord-Kaap onderteken is om samewerking op gebiede te bevorder waaruit inwoners van beide streke voordeel trek.
Spesifieke besprekingspunte is geïdentifiseer om tydens die weeklange besoek onder die soeklig te kom. Dit sluit in onderwys, kultuur, gemeenskapstoerisme, landbou en die visbedryf, tegniese vaardighede om kleinmyners in diamantsny en -slyping op te lei, veiligheid en sekuriteit, die verbinding van dorpe en nedersettings en die bestuur van mense en goedere oor grense.
Daarbenewens het die hoë kommissaris van Suid-Afrika in Namibië, mnr. Timothy Maseko, die goewerneur van die Karas-streek, mnr. Dawid Boois, genooi om distrikte in die Noord-Kaap te besoek ten einde nog samewerkingsprojekte van stapel te stuur.
Senior beamptes van verskeie ministeries sal aan die besprekings deelneem. Die premier se besoek sal tot Vrydag duur.