Laaste eer by Kalangula se graf

SOWAT ‘n duisend roubeklaers van heinde en ver het Saterdag die begrafnis van wyle eerw. Peter Taanyengenge Kalangula op Ondangwa bygewoon. Wyle eerw. Kalangula, die plaaslike biskop van die Kerk van Engeland, is op 20 Februarie na ‘n lang siekbed in die rype ouderdom van 82 jaar dood.

Die begrafnisdiens het in die plaaslike gemeente van die Kerk van Engeland plaasgevind voordat die stoflike oorskot in die kerkhof van die Anglikaanse gemeente (Church of Transfiguration) ter ruste gelê is. Die oorledene is bestempel as ‘n hardwerkende en eerlike mens wat vir die toekoms van die land en sy mense omgegee het. Mnr. Simon Mzee Kaukungwa het die boodskap van President Hifikepunye Pohamba gelewer.

Biskoppe Tomas Shivute van Elcin en Shihala Hamupembe van die Anglikaanse kerk het boodskappe namens hul onderskeie kerke gelewer, terwyl mnr. Ismael Shailemo ‘n boodskap namens die Mangetti-boere gelewer het. Senior hoofman Sipora Weyulu- Dan het wyle Kalangula se koninklike bloedlyn geskets, terwyl mnre. Abednego Nghifikua en Moses Hamutumwa lofsprake gelewer het.

Wyle biskop Kalangula is op 3 Desember 1926 in die Ohamwaala- nederstting in die Oukwanyama- stamgebied gebore. Sy pa, Mwandingi yaKamati Kalangula, was ‘n lid van die koninklike weermag van Mandume Ndemufayo wat teen die besettingsmag in die Eerste Wêreldoorlog geveg het.

Wyle Kalangula het sy skoolloopbaan by die Anglikaanse Saint Mary’s sendingskool op Odibo begin, waarna hy hom as ‘n onderwyser bekwaam het. Hy het as ‘n onderwyser op Odibo, ‘n tolk op Oshikango en ‘n staatsamptenaar op Ondangwa gewerk voordat hy bedank het om teologiese studies in Suid-Afrika te volg. Hy is in 1969 as ‘n diaken georden.

Onenigheid in die kerk het daartoe gelei dat hy in 1971 die Independent Church op Ondangwa gestig het, wat by die Kerk van Engeland in Suid-Afrika geaffillieer is. Hy het ‘n priester geword en is sowat vier jaar gelede tot die hoof van die plaaslike bisdom bevorder. Op die politiek front was wyle Kalangula ‘n lid van die Owamboland Independence Party (later NDP), wat sedert 1977 ‘n lidparty van die DTA is.

Met die daarstelling van die Owambo Verteenwoordigende Owerheid in 1973 het wyle Kalangula die minister van onderwys geword. In 1980 het hy die hoofminister geword. Hy was ook die president van die DTA voordat hy in 1982 bedank het en die Christian Democratic Action for Social Justice (CDA) gestig het.

Hy het kort na die 1989-verkiesings uit aktiewe politiek getree en het sy volle aandag aan die kerk en sy plaas in die Mangetti-boerderygebied van Oshikoto geskenk.

Hy is die afgelope twee maande in die Rhino Park-hospitaal en die Paramount Healthcarekliniek in Windhoek opgeneem, maar is vroeg in Februarie in die Windhoek sentrale hospitaal vir ‘n operasie opgeneem. Sy vrou, Martha, is in 2005 oorlede. Hy laat sy suster, Kalorina, ses kinders en kleinkinders agter.