Kinders betrek by padveiligheid

DIE lewens van meer as 2 000 families word elke dag wêreldwyd verskeur deur die verlies aan kinders in padongelukke wat vermy kon gewees het.

Die verdriet wat die families deurmaak, is inderdaad onmeetbaar en dit raak dikwels hele gemeenskappe.

In die lig hiervan het die Motorvoertuigongelukfonds (MVA) ’n projek genaamd “Kids Power,” by die Katutura Jeugkompleks van stapel gestuur wat geskoei is op die bemagtiging van kinders om bepleiters en ambassadeurs van padveiligheid te word in die gemeenskappe waar hulle woon, het die MVA se ambassadeur van Padveiligheid, me. Veronica de Klerk, onlangs by die amptelike bekendstelling van die projek gesê.

Kinders word gevra om hul ouers en ander padgebruikers aan te spoor om aan padverkeersreëls en -regulasies gehoor te gee. Die projek is reeds in 2009 op Ongwediva, Okakarara en Okamatapati van stapel gestuur.

Me. De Klerk het die hoof uitvoerende amptenaar van die MVA en sy bestuur gelukgewens met hul pogings om deur middel van die projek, skole te betrek en op die betrokkenheid van leerlinge by meer bewusmakingsprogramme te fokus.

Sy het die private sektor geloof vir sy voortdurende ondersteuning van padveiligheidsinisiatiewe en het meer borge en vennote aangemoedig om toe te tree om bydraes tot die vermindering van sterftes en beserings op die land se paaie te lewer.

Sy het die kinders gevra om hul ouers daaraan te herinner dat die belagrikste veiligheidsreël wanneer jy in ’n motorvoertuig inklim, is om jou veiligheidsgordel vas te maak, selfs voor die voertuig in beweging kom.

Intussen het die Minister van Onderwys, mnr. Nangolo Mbumba, gesê dit is betreurenswaardig dat Namibië met ongeveer 230 000 motorvoertuie, 283 motorongelukke vanaf 28 November 2009 tot 15 Januarie 2010 gehad het waarin 79 mense die lewe gelaat het.

Volgens hom is die gevoeligste aspek daarvan die feit dat 19 kinders van wie agt onder die ouderdom van 12 jaar was en die ander tussen 13 en 20 oud was, in daardie tydperk in padongelukke gesterf het.

Hy wonder hoeveel kinders wees gelaat is as die statistieke aandui dat 54 volwassenesse in dieselfde tydperk in motorongelukke gesterf het.

“My geagte kinders, dié situasie kan nie as ’n normale lewenspatroon aanvaar word nie. Sê nee aan sodanige voorvalle en onderneem om ferm te staan en nooit so iets te laat gebeur nie,” het hy gesê.

Mnr. Mbumba het gesê in die stryd teen motorongelukke rig hy ’n versoek vir gekombineerde pogings van kinders wat ernstig geraak word deur padongelukke.

“Daar is ’n behoefte aan ’n positiewe gesindheidsverandering van padgebruikers op ’n vroeë ouderdom as die stryd oorwin moet word.”

Hy het gesê die kinders sal voortaan die soldate op die gevegsfront wees as gevolg van hul mag om hul ouers te beïnvloed sodat hulle aan padveiligheidsreëls gehoor kan gee.

Gedragsverandering kan nie oornag vermag word nie, maar met volharding en toewyding tot padveiligheid kan Namibië in die nabye toekoms ’n veiligheidsnet vir elke padverbruiker word.

“Gaan uit en bepleit padveiligheid in die hele Namibië,” het hy die kinders gevra en gesê dat die Regering met hulle sal saamwerk. Hy het hulle daarop gewys dat hulle in beheer van hul toekoms is.

“Jul toekoms op veilige paaie moet dus vandag begin!”

Die hoof uitvoerende beampte van die MVA, mnr. Jerry Muadinohamba, het in sy dankbetuiging gesê padveiligheid kan tot die volgende vlak geneem word.

“Ons kan dit doen!” het hy dit teenoor die gehoor van leerlinge beklemtoon.