Eimbeck en Friedrich eis hul reg om gehoor te word

"INDIEN die South West Africa People's Organisation of enige van sy strooipoppe en krygsbendes belangstel in die waarheid, moet hulle bereid wees om 'n gemeenskaplike platvorm met my te deel en hulle daarvan weerhou om vir Namibië en die wêreld te lieg." Dít was gister die kort en kragtige reaksie van een van die sleutelfigure in die ondersteuningsinisiatief vir Namibiese boere (NFSI), mnr. Sigi Eimbeck, op 'n uitnodiging deur Swapo se Omaheke-streekkantoor om 'n nuuskonferensie op Gobabis by te woon. Die NFSI is gister saam met die Namibiese Landbou-unie en boere van die Omaheke-streek genooi om die Swapo-nuuskonferensie by te woon. Mnr. Naas Labuschagne het die NLU op versoek van sy president, mnr. Jan de Wet, bygewoon, terwyl mnr. Georg Friedrich, die sameroeper van verlede week se boerevergadering op Gobabis, ook die uitnodiging aanvaar het. Mnr. Eimbeck het die Gobabis-tak van Swapo skriftelik daarop gewys dat hy eers gisteroggend om 10:00 telefonies genooi is en dat dit daarom vir hom onmoontlik sou wees om op so 'n kort kennisgewing uit Windhoek na Gobabis te reis. Hy wys in sy brief daarop dat hy geen probleem het om enige van Swapo se konferensies by te woon nie, want hy sal by so 'n geleentheid die waarheid praat en die leuens en die leuenaars ontbloot. "Diegene wat leuens fabriseer en versprei oor my en die NFSI sal die gevolge van hulle lafhartige en afbrekende optrede in die gesig moet staar," het mnr. Eimbeck geskryf. Mnr. Friedrich het gister op sy beurt sy standpunte op die nuuskonferensie manhaftig verdedig, ondanks openlike teenkanting teen sy teenwoordigheid deur Swapo-lede en -ondersteuners. "Die vergadering verlede week was nie deur die NFSI belê nie en ek is ook nie 'n ampsdraer van die NFSI nie. Die vergadering is bloot gereël om die NFSI aan die Omaheke-streek bekend te stel en om sake te bespreek rondom die onteiening van plase deur die regering. "Julle sal dit ook moeilik vind om enige iets rassisties te vind in wat ek op daardie vergadering gesê het. En ek sal julle uitdaag om dit te doen. My toespraak is op skrif en julle is welkom om vas te stel wat regtig gesê is. Namibië is 'n vry land en landsburgers is vry om te verskil in mening van die amptelike Swapo-ideologie. En so dink ek is ek vry om te verskil en daar behoort geen rede te wees vir vergelding deur demokrate in hierdie kamer nie. Ek is 'n patriot en julle is patriotte en ek is net so bekommerd oor verwikkelinge in hierdie land as wat julle is," was mnr. Friedrich se reaksie. Mnr. Labuschagne het hom namens die NLU weer gedistansieer van verlede week se vergadering. Hy het ook daarop gewys dat nie mnr. Friedrich óf mnr. Hough lede van die NLU is nie.