Vereistes vir nuwe paspoorte en noodreisdokumente

Die ministerie van binnelandse sake het 'n lys van dokumente, waarvan gewaarmerkte afskrifte ook saamgeneem moet word vir verifiëring, saamgestel wanneer daar aansoek gedoen word vir nuwe paspoorte en noodreisdokumente.

Vir Namibiese paspoorte

? Namibiese geboortesertifikaat of burgerskapsertifikaat vir mense wat buite Namibië gebore is.

? Namibiese identiteitsdokument of bewys van identiteit vir diegene wat ouer as 16 jaar is.

? 'n Huweliksertifikaat vir vroue wat getroud is.

? In Windhoek word paspoortfoto's by die aansoekkantoor self geneem so geen paspoortfoto's word vereis nie.

? In die streke word een paspoortfoto met 'n skoon agtergrond deur die aansoekkantoor vereis.

? N$160 vir 'n nuwe paspoort en N$320 vir 'n beskadigde of verlore paspoort.

? Die aansoeker (13 jaar en ouer) se handtekening.

Vir kinders onder die ouderdom van 15 jaar

? Namibiese geboortesertifikaat of burgerskapsertifikaat vir mense wat buite Namibië gebore is.

? Slegs die kinders van Namibiese burgers of diegene met permanente verblyf kwalifiseer vir paspoorte.

? Een paspoortfoto.

? Dokumente van die ouers (bv. geboorte- of burgerskapsertifikate, permanente verblyfspermit of identiteitsdokument).

? N$160 vir 'n nuwe paspoort en N$320 vir 'n beskadigde of verlore paspoort.

? Die aansoeker (13 jaar en ouer) se handtekening.

Vereistes vir noodreisdokumente

(Geldig vir reise na alle SADC-lande behalwe Angola en Suid-Afrika)

? Namibiese geboortesertifikaat of burgerskapsertifikaat vir mense wat buite Namibië gebore is.

? Namibiese identiteitsdokument of bewys van identiteit vir diegene wat ouer as 16 jaar is.

? 'n Huweliksertifikaat vir vroue wat getroud is.

? Twee paspoortfoto's.

? Dokumente van die ouers (bv. geboorte- of burgerskapsertifikate, permanente verblyfspermit of identiteitsdokument).

? N$120.

? Die aansoeker (13 jaar en ouer) se handtekening.

Kategorie: