Meer pligte, meer geld vir Premier se Kantoor

Die aktiwiteite van die Kantoor van die Eerste Minister brei voortdurend uit en word meer uitdagend. Die behoefte groei dus vir volgehoue interaksie met rolspelers en verskeie gemeenskappe in die land.

Die hulpbronne wat verlede jaar beskikbaar gestel was, het die Kantoor van die Eerste Minister in staat gestel om riglyne en raad oor die implementering van regeringsbeleid te gee.

Die Adjunk Eerste Minister, mnr. Marco Hausiku, het in die motivering van die begrotingspos vir 2012/13 van die Kantoor van die Eerste Minister aan lede van die Nasionale Vergadering gesê die Kantoor benodig altesame N$251,6 miljoen vir die uitvoering van hul pligte.

Programme wat deur die Kantoor van die Eerste Minister hanteer word, is grondwetlike pligte van die Eerste Minister en sy Adjunk; openbare diensbestuur en verbetering; die vermindering van die impak van rampe op Namibië en sy mense, asook koördinering en ondersteuningsdienste.

Vir grondwetlike pligte van die Eerste Minister en sy adjunk is N$38 387 000 begroot, vir die openbare diensbestuur en verbetering is N$118 497 000 begroot en vir vermindering van die impak van rampe op Namibië en sy mense word N$65 583 000 miljoen aangevra. Vir die program vir koördinering en ondersteuningsdienste is N$29 191 000 begroot.

Vir die Kantoor van die Eerste Minister is die verdeling N$40 927 000 vir die kapitale begroting en N$210 731 000 vir die bedryfsbegroting.

Kategorie: