Malema se lesse

Voormalige bevrydingsbewegings in Suider-Afrika beklemtoon gereeld hul solidariteit met mekaar en maak dit duidelik dat die bande wat in die dae van die bevrydingstryd gesmee is, vandag nog ewe heg soos destyds was. Indien dit wel die geval is, kan die regerende Swapo-party gerus gaan kers opsteek by die ANC van Suid-Afrika wat verlede week sy vuurvreter jeugleier, Julius Malema, uit die party geskors het.

Die skorsing spruit uit die feit dat hy verdeling in die party bewerkstellig het en die party se naam skade berokken het. As Swapo die hand in eie boesem steek, is dit tog seer sekerlik duidelik dat optrede van hierdie aard nie onvanpas sou wees vir ?n sekere politikus, wat boonop ?n Minister in die Kabinet van Pres. Hifikepunye Pohamba is nie.

Hoe lank gaan die party dit nog duld dat vurige uitbarstings, wat gepaard gaan met beledigings teen ander etniese groepe en blatante aanvalle in swetsende taal teen lede van die media, ongestraf bly? Vrese dat dissiplinêre optrede teen sekere lede verdere verdeeldheid in die party tot gevolg sal hê, is in die verlede agter die skerms aangevoer vir die gebrek aan optrede teenoor diegene wat hulle swak gedra.

Intussen is die boodskap wat die Namibiese volk uit die Swapo-stilswye hoor, dat optrede van hierdie aard inderdaad Swapo se goedkeuring wegdra.

Kategorie: