Jy kan ’n perd by die water bring...

Vir die tweede keer in twee maande staan Namibiërs by die grafte van slagoffers van gruongelukke wat in albei gevalle die lewens van tien mense geëis het. Jong volwassenes in die fleur van hul lewens en kinders wat nog nie die geleentheid gehad het om hul volle potensiaal te ontwikkel nie, is vir ewig vir die land verlore.

Van die owerhede se kant word heelwat energie, mannekrag en hulpbronne ingespan om padveiligheid te bevorder en padgebruikers op te voed en bewus te maak van onder meer die gevare van oorlading, spoed, bestuur onder die invloed van alkohol, veilige volgafstande en dat voertuie in ?n padwaardige toestand moet wees.

Vir Namibiërs oor die lengte en breedte van die land is padvervoer oor groot afstande ?n gegewe. Baie van die bestemmings waarheen Namibiërs vir werk of vakansies reis, is ver.

Spoornetwerke en ander vorms van openbare vervoer is in baie gevalle nie beskikbaar nie. Lugvervoer is beperk na en van die hoofsentras van die land.

Die verantwoordelikheid om veiligheid op die land se paaie te verseker, berus uiteindelik by elke persoon wat beheer oor ?n voertuig neem. Nóg padveiligheidsveldtogte nóg verkeerspolisie om elke hoek en draai kan hierdie verantwoordelikheid by elke padgebruiker laat posvat. Dit is iets wat elke voertuigbestuurder self moet doen.

Kategorie: