Oorkom dwelm- en alkoholmisbruik

Misbruik verwys tipies na die wangebruik van dwelms soos alkohol, amfetamiene, kaffeïen, dagga, kokaïen, nikotien, pynstillers en verdowingsmiddels. Persone wat aan ?n spesifieke dwelmmiddel verslaaf is, benodig telkens verhoogde dosisse van die dwelm, ondervind onttrekking en vind dit moeilik om die gebruik daarvan te verminder.

Jou daaglikse take word negatief beïnvloed deur die misbruik van middels en so ook verhoudings, werk en gesondheid. Mense wat middels misbruik, benodig mediese behandeling as binne- of buitepasiënte. Behandeling is nodig om die probleem te oorkom.

Medikasie, berading, rehabilitasie en lewensvaardighede is gepaste behandelingsmetodes. Arbeidsterapie-behandeling verskil van die tradisionele berading deurdat die arbeidsterapeut aan die persoon vaardighede leer wat nodig is vir elkeen om sy rolle te hervestig.

Dit sluit sy lewensrol as werker, huweliksmaat, ouer, kind en vriend in ? sonder dwelms. Mense met verslawings leer effektiewe hanteringstrategieë om verantwoordelikhede te balanseer, geld te bestuur, effektief met ander te kommunikeer en ook spanningsvolle situasies te kan hanteer. Wat is die arbeidsterapeut se rol?

? Evalueer die persoon se vermoë om op ?n daaglikse basis te funksioneer.

? Help die persoon om langtermyn en korttermyn doelwitte in die herstelproses te stel.

? Implementeer maniere hoe die persoon beheer oor sy lewe kan terugneem, soos deur hanteringstrategieë aan te leer, effektief geld te bestuur, huishoudelike take te voltooi, ander familielede te versorg, werk te soek en dit te behou en te leer hoe om in sosiale situasies sonder dwelms of alkohol te funksioneer.

? Evalueer die waarskynlikheid dat die persoon sal terugval en beplan strategieë daarteen. Wat staan families te doen?

? Werk saam met die arbeidsterapeut en die rehabilitasiespan om meer te leer oor dwelm- en alkoholmisbruik.

? Ondersteun ?n vriend of familielid met ?n middelmisbruikprobleem sodat hy of sy nie terugval nie en eerder deelneem aan gesonde alternatiewe aktiwiteite wat hul lewensgehalte verbeter.

? Help die persoon om gesonde verhoudings in ?n dwelmvrye omgewing te ontwikkel en te behou.

? Woon ondersteuningsgroepe by, veral ná ontslag. Hierdie berig is verskaf deur die Namibiese Vereniging van Arbeidsterapeute. Om jou naaste arbeidsterapeut te kontak, raadpleeg die ?Medical Listings? voor in die telefoongids, of stuur ?n e-pos na [email protected]

Kategorie: