Oorbrug middelmisbruik met nodige ondersteuning

Ter stawing van die Internasionale Maand vir Arbeidsterapie, deel die Namibiese Vereniging vir Arbeidsterapeute in die komende weke handige wenke hieroor. Hierdie week val die klem op hoe om dwelm- en alkoholmisbruik te oorkom.

Middelmisbruik verwys tipies na die misbruik van dwelms soos alkohol, amfetamien, kafeïen, dagga, kokaïen, hallusinogene, snuifmiddels, nikotien, pynverligters en kalmeermiddels. Mense wat verslaaf is aan ’n spesifieke dwelm gebruik toenemende hoeveelhede daarvan, ondervind ontrekkingsimptome en sukkel om gebruik daarvan te staak.

Met die verloop van tyd, kan middelmisbruik jou beroep negatief raak, so ook jou verhoudings, werksverrigting en daaglikse roetines. Persone wat van alkohol of dwelms afhanklik is benodig mediese behandeling by ’n binne- of buite pasiënt inrigting.

Deesdae vind ingryping al hoe meer in ’n buitepasiënt-ligging plaas wat met ander gemeenskap gebaseerde gesondheidsdienste geïntigreer is. In baie gevalle het mense wat middels misbruik ook ander fisiese en psigiese steurings, soos kliniese depressie, chroniese pyn en MIV.

Medikasie, berading, rehabilitasie en selfhelpgroepe word mees algemeen gebruik om hierdie steurings te behandel. Ingryping met arbeidsterapie verskil van tradisionele berading vir middelmisbruik deur dat die individu geleer word om sy/haar rol as werknemer, eggenoot, ouer, kind of vriend te herstel sonder om dwelms te gebruik.

Mense met verslawings mag doeltreffende maniere geleer word om verantwoordelikhede te balanseer, geld te bestuur, doeltreffend met ander te kommunikeer, en om stresvolle situasies te hanteer.

Wat kan ’n arbeidsterapeut doen?

• Die persoon se vermoë om op ’n daaglikse basis te funksioneer, evalueer.

• Die persoon help om beide kort- en langtermyn doelwitte in die herstelproses te stel.

• Wyses implimenteer waarmee die persoon beheer oor sy of haar lewe kan kry, soos streshantering, strategië te ontwikkel om geld te bestuur, huishoudelike werkies te verrig, om om te sien na ander familielede, om werk te vind én dit te behou, en om te leer hoe om sosiaal te verkeer in situasies wat nie die gebruik van dwelms of alkohol insluit nie.

• Die kanse van terugval te evalueer en om strategieë te ontwikkel wat terugval sal verhoed.

Wat kan families doen?

• Werk saam met die arbeidsterapeut en ander gesondheidspersoneel om meer te leer oor dwelm- en alkoholmisbruik.

• Ondersteun ’n vriend of familielid wat middels misbruik sodat hy of sy nie terugval nie en in gesonde, alternatiewe aktiwiteite betrokke raak om hul lewensgehalte te verbeter.

• Ondersteun die betrokke persoon om verhoudings te ontwikkel en te handhaaf wat ’n alkohol- en dwelmvrye omgewing aanmoedig.

• Sluit by selfhelpgroepe aan, soos Alkoholiste Anoniem, om voortdurend ondersteuning en onderrig te kry.

Kategorie: