Swakop se Tuin van Eden vol distels en dorings

Die Community of Hope se groenteboerdery op Swakopmund was nie die Tuin van Eden nie. Gevolglik het die stadsraad van Swakopmund besluit dat ander akkerbouers die kans moet kry.

Goedkeuring vir die projek is verlede jaar op 28 April deur die stadsraad gegee. Nog meer, die stadsraad het aanvangskapitaal van N$2 500 bewillig waarmee die tuin begin kon word. Om die groenteprojek aan die gang te kry, sou die Community of Hope saam met die distriksvigskomitee werk. Toevoegingsgrond is selfs by die munisipale kwekery aan die groep gegee om hul bedryf uit te brei.

Aanvanklik is aangevoer dat die tuiniers uit werklose jeugdiges van die Mondesa-woonbuurt en die plakkersbuurt DRC bestaan. Planloos is eers op 15 Junie 2011 met die tuin begin. Eers was daar net nege tuiniers, maar ?n versekering is gegee dat hulle vyftig gaan word. Die werklose jongmense sou op weeksdae daar werk en die wat werk het in naweke. Hul gereedskap was onder meer twee tuinslange, drie waterhouers, drie besems, ?n hark, ?n kruiwa, ?n leer, drie tuinvurke en tuinsakke. Chemiese stowwe waarvan vervaldatums aangebreek het, sou ook gebruik word. Toe kry hulle saad ? tamaties, kool, wortels, spinasie, komkommers en rissies. Maar al wat geplant word, was tamaties, kool, spinasie en wortels. Tamataies en spinasie het wel die mark gehaal, maar kool en wortels was ?n misoes.

Toe kom ook nog die groot stry tussen die werklose groep tuiniers en die met vaste werke wat oor naweke daar gewoeker het.

Nou soek die munisipaliteit weer ondersteunende groepe vir vigslyers om die tuinery oor te neem. Maar dan moet ?n projekvoorstel eers voorgelê word.

Kategorie: