Nederige Arandis word nasie se kragmaker

Die kragsentrale gaan tussen US$550 miljoen en US$600 miljoen kos. Die bouery gaan in 2013 begin en die aanloop gaan ?n wedloop teen tyd wees met die swaar turbines wat teen 2015 300 MW in die netwerk moet laai. Uiteindelik kan dit 800 MW word met uitbreidings wat na gelang van die behoefte kan kom.

Die lig voor die donker tonnel van kragtekorte in Namibië het op drie raadplegende vergaderings deur die opnemers van ?n moontlikheidstudie, Aurecon, met die publiek in Windhoek, op Arandis en op Swakopmund geskyn. Dit was uitgerekte byeenkomste oor ?n ontwerpverslag met kleinerige opkomste en net effense verset deur van die vraestellers. Gaan voort, was die algemene gesindheid. Opvallend was wel die sprekers, onder wie NamPower se projekleier, Margaret Mushler, se wegskrammery van die media met selfs eise dat berigte voor publikasie voorgelê moet word.

Steenkool het die jawoord gekry teenoor ander opsies soos windkrag (75 persent duurder), sonkrag (vyf keer die prys van steenkool) en dieselkrag (nog duurder as die genoemde opsies). Van die Kudu-gasbron is afgesien omdat so ?n kragaanleg eers oor 15 of selfs dertig jaar in produksie sou wees. Die kleinste kernkragaanleg se opwekkingsvermoë is 1 800 MW teenoor ?n geskatte Namibiese gebruik van 511 MW. Dit sou Namibië met ?n oorskot van 1 200 MW laat sonder waarborge van ?n afsetgebied. ?n Kernreaktor kan ook nie by gebruik aangepas word nie en dit moet deurlopend loop.

Namibiërs is gewaarsku dat krag ?n duur kommoditeit is. Gevolglik moet hulle hul voorberei op ?n selfs verdubbeling van die kragprys teen 2017.

Volgens inligtingstukke op die vergaderings is rekening met die gevare van suurmis in die misgordel gehou. Die Arandis-ligging vir die kragsentrale lê buite die gebied waar misweer taamlik algemeen voorkom. Mis wat wel daar voorkom, lê hoog en heers ook net vir kort tye per dag.

Die steenkoolkragsentrale oos van Arandis gaan op ?n lap aarde van 1,6 vierkante meter gebou word. Die trefkrag daarvan op die omgewing gaan gevolglik klein wees. Veertien plekke van argeologiese waarde lê in die omgewing waar die kragsentrale gaan kom. Daarin lê opgesluit die verhale van swerwerjagters wat die afgelope duisend jaar daarlangs gegaan het. Navorsing het getoon dat die 14 plekke nie van veel waarde is nie.

Die bouery sal vroeg in 2013 begin en die konstruksietermyn word op tussen 28 en 33 maande geskat. Teen die tweede helfte van 2015 behoort met kraglewering begin te word. Die ontwerp is vir 25 tot 30 jaar. Die aanvanklike kapasiteit gaan 300 MW wees. Dit is nie bekend wanneer en of dit na 800 MW opgestoot gaan word nie.

Werkgeleenthede sal in die eerste twee jaar van die bouery vir tussen 2 000 en 3 000 mense geskep word. Meer as twee derdes van die arbeidsmag sal halfgeskoolde en ongeskoolde werkers wees. Wanneer die kragsentrale eers in werking is, sal die arbeidsmag tussen 200 en 300 mense wees. Van kontrakteurs word verwag om met werkskepping hoofsaaklik op die plaaslike gemeenskap te konsentreer.

Oor die estetiese aantasting word verklaar dat die onderste lae van die kragsentrale ?n woestynbruin geverf gaan word om by die woestyn aan te pas. Dit sal ook die kleur van die bedekking van die steenkoolberg wees.

Kategorie: