Feite wat saak maak

'n Gini-koëffisiënt meet die inkomsteverdeling van 'n land se inwoners en is 'n aanduiding van die gaping tussen die rykes en die armes.
Dit word aangedui deur 'n getal wat wissel van nul tot een. Nul verteenwoordig perfekte gelykheid, en een perfekte ongelyktheid.
Namibië se Gini-koëffisiënt, soos gister opnuut uitgelig by die Wêreld Ekonomiese Forum (WEF) in Afrika se byeenkoms in Kaapstad, is tans 'n hoë 0,58. Dit is nietemin 'n verbetering van die eertydse 0,604 wat Namibië as een van die lande met die mees ongelyke inkomsteverdeling ter wêreld gebrandmerk het.
In sy Visie 2030 jaag Namibië 'n Gini-­koëffisiënt van 0,3 na – 'n "ambisieuse" doelwit volgens die samestellers van die Vierde Nasionale Ontwikkelingsplan (NDP4). Dít sal Namibië een van die mees gelyke samelewings in die wêreld maak. Om dit egter te bereik, sal die koëffisiënt jaarliks met 3% oor die volgende 19 jaar moet daal. Investopedia waarsku dat die meting van inkomsteverdeling nie met die meting van rykdom verwar moet word nie. 'n Ryk land en 'n arm land kan dieselfde Gini-koëffisiënt hê, selfs al het die ryk land 'n redelike gelyke verspreiding van welgesteldes en die arm land 'n redelike gelyke verspreiding van armes.
Die Gini-koëffisiënt is deur Corrado Gini, 'n Italiaanse statistikus uit die vroeë twintigste eeu, ontwikkel.

Kategorie: